Ιστορία του Ισλάμ (ΙΙ 120)

Λεωνίδας Μοίρας

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις όσον αφορά την ιστορία για την ιστορία του αραβοϊσλαμικού κόσμου από την εμφάνιση του Ισλάμ (7ος αι.) ως την γέννηση του οθωμανικού κράτους (τέλη 13ου αι.). Θα εξεταστεί κυρίως η κατάσταση στην Αραβική Χερσόνησο πριν από την γέννηση του Ισλάμ, οι παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση και διάδοση της νέας θρησκείας, οι μουσουλμανικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους, το Ισλάμ ως θρησκεία, ο θεσμός του Χαλιφάτου, το ισλαμικό δίκαιο, η αραβοϊσλαμική κοινωνία και οι εξελίξεις που αυτή γνώρισε, ο αραβοϊσλαμικός πολιτισμός και οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις που τον καθόρισαν. Θα γίνει λόγος για τον αραβοϊσλαμικό πολιτισμό, την καλλιέργεια των επιστημών και τη λογοτεχνία σε αραβική, περσική και τουρκικές γλώσσες. Τέλος, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στις συνθήκες που οδήγησαν στον πολιτικό κατακερματισμό του αραβοϊσλαμικού κόσμου από τον 10ο αιώνα και εξής και στην εμφάνιση και τον ρόλο των τουρκικών λαών στην πολιτική κονίστρα της Μ

Περισσότερα  

Ενότητες

Εισαγωγικά στοιχεία. Η προϊσλαμική Αραβία. Η Αραβική Χερσόνησος και οι γεωγραφικές ζώνες,  πληθυσμός της Αραβικής Χερσονήσου πριν από το Ισλάμ, παράγοντες ενότητας και διαφοροποίησης, η απώτατη ιστορία των Αράβων, οι πρώτες κρατικές οντότητες του αραβικού νότου (1000 π.Χ. – 7ος αι. μ.Χ.) και η οργάνωσή τους, η κεντρική και βόρεια Αραβική Χερσόνησος. Η περίπτωση της Μέκκας

Ο προφήτης Μωάμεθ και το έργο του (Οι πηγές, ο Μωάμεθ πριν την αποκάλυψη, η αποκάλυψη στη Μέκκα, η Εγίρα και η αποκάλυψη στη Μεδίνα, πολιτική ενοποίηση της Αραβικής Χερσονήσου, η κοινωνική και πολιτική σημασία της επικράτησης του Ισλάμ για τους Άραβες του 7ου αιώνα, το οικουμενικό κήρυγμα της αποκάλυψης του Μωάμεθ και η σχέση του με τους «λαούς της Βίβλου», συμπεριφορά του Μωάμεθ προς τους εβραίους και τους χριστιανούς της Αραβικής Χερσονήσου, το Κοράνι, ο Θεός και ο «τελευταίος» προφήτης του. Στοιχεία ισλαμικής θεολογίας.

Το «Πατριαρχικό» Χαλιφάτο της Μεδίνας (632 – 660). Το πρόβλημα της διαδοχής του Μωάμεθ και της ενότητας του νέου κράτους, η εμφάνιση μιας πρώτης ηγετικής ομάδας στο «Κράτος της Μεδίνας, η καταστολή της αναβίωσης των φυλετικών δομών, οι πρώτες μουσουλμανικές κατακτήσεις (632-660), η δημιουργία των πρώτων μορφών κρατικής οργάνωσης επί Χαλίφη ‘Umâr (632-644), φυλετικές και κοινωνικές αντιθέσεις. Το «Μεγάλο Σχίσμα» (656-661).

Το Χαλιφάτο των Ομμεϋαδών (660 – 750). Ο αραβικός χαρακτήρας του κράτους και η επιβίωση των φυλετικών δομών, η Συρία ως κέντρο του Χαλιφάτου, η αρχή της κληρονομικής διαδοχής, δημιουργία ισχυρής κεντρικής διοίκησης, το κράτος και οι κατακτημένοι πληθυσμοί, οι μουσουλμανικές κατακτήσεις επί Ομμεϋαδών, οι εξισλαμισμοί και το πρόβλημα των mawali, ο βαθμιαίος εξαραβισμός του κράτους από τις αρχές 8ου αιώνα, οι κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές αντιθέσεις και η θρησκευτική τους έκφραση. Ίδρυση της δυναστείας των Αββασιδών, μετατόπιση της εξουσίας στη Βαγδάτη, οικονομική ζωή

Οθωμανικές αντιδράσεις απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση, ο ρόλος του Ισλάμ, θεωρίες του Ιμπν Χαλντούν

Το Χαλιφάτο των Αββασιδών. Θεσμοί και οργάνωση εξουσίας, η πνευματική ζωή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -