ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ-ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΓΠ1)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Περιγραφή

Διδακτική υποστήριξη στα μαθηματικά ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής για την Γ΄Ημερησίου Γενικού Λυκείου και την Δ΄Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Ύλη Εξετάσεων-Δομή και διάρθρωση των Θεμάτων-Βιβλίο διδασκαλίας

  • Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει πρώτα να μελετήσετε προσεκτικά τη θεωρία που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο, τα σχόλια και τα παραδείγματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλες τις βασικές έννοιες που περιέχονται στο κεφάλαιο αυτό, απαντώντας στις ερωτήσεις κατανόησης , στις ερωτήσεις θεωρίας καθώς και στις ερωτήσεις Σωστού -Λάθους που είναι on-line (αυτά θα σου ζητηθούν στο 1ο θέμα των εξετάσεων).
  • Μετά με τη σειρά που περιλαμβάνονται οι θεματικές ενότητες προσπαθήστε να λύσετε ασκήσεις και διαγωνίσματα πριν να δείτε τις αναλυτικές λύσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΤΕΣΤ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ