Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών επιστημών Β Ενιαίου Λυκείου

Κωνσταντίνος Καπνάκης

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελεί την πρώτη επαφή του μαθητή με την αναλυτική γεωμετρία η οποία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που σκοπό έχει την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων με αλγεβρικές μεθόδους. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του διανύσματος, μια έννοια την οποία οι μαθητές έχουν γνωρίσει μέσα απο το μάθημα της φυσικής και έχουν μια γενική εικόνα αυτής. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η ευθεία. Επίσης γίνεται η εύρεση της εξισωση μιας ευθείας που διέρχεται απο ένα σημείο και είναι παράλληλη σε ένα διάνυσμα. Στο τρίτο και τελευταιο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των κονικώνς τομών και εξετάζονται βασικές ιδιότητες αυτών.
Η σελίδα περιλαμβάνει αημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις, θα ανανεώνεται τακτικά κατα την διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16

Κωδικός: SC312
Κατηγορία Μαθημάτων: Θετικές Επιστήμες
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -