ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΠΕ

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Περιγραφή

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προκύπτει από τη συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης για πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τον προβληματισμό για την αναγκαιότητα αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη. Οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας για την καινοτομία και την παροχή υψηλού επιπέδου πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν τον ακρογωνιαίους λίθους της αναπτυξιακής  πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρίνεται, επομένως, εξαιρετικά σημαντικό τα στελέχη της ελληνικής τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αιρετοί/ές υπάλληλοι όλων των βαθμίδων, να εκπαιδευτούν στους τρόπους με τους οποίους θα σχεδιάζουν και αναπτύξουν δράσεις που θα έχουν αυτόν ακριβώς το στόχο. Αυτό θα βοηθήσει τα στελέχη να θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες συμβατές με παραδοσιακές πολιτιστικές μορφές έτσι ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη και την καινο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -