ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

Αγγελική Ζαϊμίδου

Περιγραφή

Υλικό υπολογιστή (Hardware)

 • Προσωπικός Υπολογιστής (ΡC),
 • Συσκευή εισόδου,
 • Συσκευή εξόδου, 
 • Οθόνη (Screen), 
 • Εκτυπωτής (Printer), 
 • Σαρωτής (Scanner), 
 • Ποντίκι (Mouse), 
 • Πληκτρολόγιο (Keyboard),
 • Αποθηκευτικά μέσα

Ενότητες

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε., C.P.U.)

συσκευές εισόδου

 • Πληκτρολόγιο
 • Ποντίκι
 • Σαρωτής

συσκευές εξόδου

 •  Οθόνη
 • Εκτυπωτής
 • Ηχεία

 

Μνήμη RΑΜ (Random Access Memory - Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης) 

 «αποθηκευτικά μέσα»:

 • Δισκέτα (Floppy disk)
 • Σκληρός Δίσκος (hard disk)
 • CD-RΟΜ, DVD-RΟΜ
 • Μνήμη φλας (flash memory)

 

 • Υπερυπολογιστές (Supercomputer)
 • Μεγάλα Συστήματα (Mainframe)
 • Προσωπικούς Υπολογιστές (Ρersonal Computer)
 • Υπολογιστές Παλάμης (Palmtop)
 • Φορητοί Υπολογιστές (Portable Computer ή Laptop ή Notebook )

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -