Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Γεώργιος Αλεξιάδης

Περιγραφή

H θεματική ενότητα «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή» έχει ως στόχο, με ένα συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο, να ξεναγήσει τους εκπαιδευόμενους στους τομείς όπου το διαδίκτυο σήμερα έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στο πώς το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, ενημερωμένα, ξεκούραστα και σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, βασικοί τομείς που αναλύονται στη θεματική ενότητα είναι η σύνδεση του διαδικτύου με την καθημερινή επικοινωνία, τις αγορές, την ενημέρωση και πληροφόρηση, τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη, την εκπαίδευση και τη μάθηση, την εργασία και την ψυχαγωγία, καθώς και βασικά θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου. Είναι προφανές ότι οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι αδύνατο να εξαντληθούν στη θεματολογία που αφορά στη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις ώστε οι ε

Περισσότερα  

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα περιγράφει την έννοια του Διαδικτύου και τη βασική του υπηρεσία, τον Παγκόσμιο Ιστό. Επίσης, επεξηγείται ο όρος φυλλομετρητής και παρουσιάζεται το περιβάλλον του Google Chrome, ενώ περιγράφεται η μορφή της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας (URL).

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε τη δεύτερη βασική υπηρεσία του Διαδικτύου, πέραν του Παγκόσμιου Ιστού, το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail). Περιγράφεται η λειτουργία της υπηρεσίας, συγκρινόμενη με το κλασικό-παραδοσιακό ταχυδρομείο και αναλύεται η διεύθυνση e-mail. Παρουσιάζονται επίσης τα δύο είδη προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ γίνεται περιγραφή του περιβάλλοντος του Gmail. Τέλος, αναφέρονται τα βασικότερα οφέλη, αλλά και μειονεκτήματα, από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τη λειτουργία και τα συστατικά των μηχανών αναζήτησης, ενώ αναφέρει τις κυριότερες μετα/μηχανές. Πραγματοποιείται επίδειξη του περιβάλλοντος της μηχανής αναζήτησης της Google, καθώς και περιγραφή των επιλογών σύνθετης αναζήτησης.

Ένας από τους πρώτους τομείς που επηρέασε η ανάπτυξη του Διαδικτύου είναι ο τομέας της επικοινωνίας. Μέσα από την ενότητα αυτήν παρουσιάζονται οι υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum, mailing list), σύγχρονης επικοινωνίας (chat, teleconference) και κοινωνικής δικτύωσης. Μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω υπηρεσιών, ενώ αναφέρονται τα σημαντικότερα διαδικτυακά εργαλεία με τα οποία υποστηρίζονται και παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

Εδώ αναφέρονται τα διαθέσιμα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και μερικές από τις ποικίλες εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτά. Μελετάται το περιβάλλον του κειμενογράφου Word, περιγράφοντας αρχικά τις κύριες διαδικασίες ανοίγματος και κλεισίματος ενός εγγράφου αλλά και του ίδιου του προγράμματος. Παρουσιάζεται η σημαντική λειτουργία της αποθήκευσης είτε νέου εγγράφου είτε ήδη αποθηκευμένου εγγράφου, ενώ μέσω της επεξήγησης των διαθέσιμων τρόπων επιλογής κειμένου περιγράφονται τα βασικότερα εργαλεία μορφοποίησης. Επίσης, επεξηγείται η διαδικασία της Αντιγραφής και Επικόλλησης, αλλά και της Αποκοπής και Επικόλλησης. Τέλος, αναλύονται τα βασικά στοιχεία-έννοιες των πινάκων και επιδεικνύεται ο τρόπος δημιουργίας τους.

Η παρούσα ενότητα εξετάζει την επίδραση του Διαδικτύου στον τομέα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Παρατίθενται αρχικά οι διάφορες πηγές διαδικτυακής ενημέρωσης και στη συνέχεια παρουσιάζεται η ενημέρωση με RSS με τη χρήση προγράμματος ανάγνωσης (RSS reader). Επίσης περιγράφονται οι κυριότερες μορφές ψυχαγωγίας (μουσική, βίντεο, παιχνίδια) στο Διαδίκτυο, ενώ στο τέλος καταγράφονται και επιδεικνύονται άλλες μορφές, όπως οι εικονικές περιηγήσεις, τα ταξίδια και τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα επεξηγείται ο όρος "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" και μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση και αξιοποίησή της. Επίσης αναφέρονται τα βασικά μοντέλα e-government, ενώ περιγράφονται οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τον πολίτη (από την πλευρά του μοντέλου G2C), όπως οικονομικές (TAXISnet), υγείας (ΗΔΙΚΑ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΑΤΛΑΣ), εργασίας (ΟΑΕΔ, EURES) και άλλες.

Περιγράφοντας την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), μέσω της ενότητας αυτής πραγματοποιείται γνωριμία με τα βασικά του μοντέλα και καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη ηλεκτρονικών καταστημάτων και μερικές χρήσιμες υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Επίσης περιγράφονται οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής και δίδονται συμβουλές για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών με ασφάλεια. Μελετώντας, σε δεύτερο επίπεδο, την Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking), αναφέρονται τα βασικά μοντέλα της, οι βασικές λειτουργίες-υπηρεσίες που υποστηρίζει, ενώ ακόμη εξετάζονται τα οφέλη και οι αρνητικές της συνέπειες. Τέλος, επιδεικνύονται οι υπηρεσίες e-banking των βασικών τραπεζικών οργανισμών της Ελλάδος.

Το Διαδίκτυο έχει φέρει μεγάλη επανάσταση και στο χώρο της εκπαίδευσης και της μάθησης. Μέσα από την ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για τη σχολική μάθηση και περιγράφεται η έννοια της ανοιχτής και μαζικής online μάθησης. Επιδεικνύονται οι δημοφιλείς πάροχοι MOOCs (Massive Open Online Courses) καθώς και η "μηχανή αναζήτησης" MOOC-list. Μελετώνται διάφορες ψηφιακές πηγές γνώσης, όπως εγκυκλοπαίδειες (π.χ. Wikipedia), βιβλιοθήκες, ο μελετητής Scholar της Google και άλλες. Τέλος, επιδεικνύεται και υλοποιείται η δημιουργία και διαχείριση ιστολογίου (blog) μέσω της υπηρεσίας Blogger της Google.

Η τελευταία ενότητα παρουσιάζει ποικίλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Οι κύριοι άξονες της θεματολογίας που περιέχει είναι: Επικοινωνία και Ιδιωτικότητα, Πληροφορία στο Διαδίκτυο, Παιχνίδια & Διασκέδαση, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Κινητό Τηλέφωνο, Βλαβερό Λογισμικό. Τέλος, δίδονται χρήσιμες συμβουλές ιδιαίτερα για τους γονείς.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις