Εργαλεία Web 2.0 (Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση)

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά γενικά εργαλεία Web 2.0 με έμφαση στην σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Επίσης αξιοποιούνται εργαλεία και δυνατότητες των υπηρεσιών του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -