Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Σχολική Τάξη

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Περιγραφή

Ο ψηφιακός χώρος "Ο Διαδραστικό Πίνακας στην Σχολική Τάξη" φιλοδοξούνε να γίνει μια ψηφιακή τάξη όπου θα παρέχεται ψηφιακό υλικό για τους διαδραστικούς πίνακες  με παιδαγωγιικές προσεγγίσεις, διδακτικές εφαρμογές, διδακτικά σενάρια και τεχνικές οδηγίες για τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας.

 

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Πληροφορικός, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας

M.A., M.ed., Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -