Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων

Γεώργιος Κλεισαρχάκης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι  η κατανόηση της  έννοιας  της μηχανοργάνωσης σε ένα  σύγχρονο ξενοδοχείο και οι τρόποι & τεχνικές υλοποίησης της.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -