ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κυριάκος Αθανασιάδης

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό συμπληρώνουμε τις γνώσεις μας σε θέματα πληροφορικής που αφορούν

 • Την οργάνωση αρχείων και των εφαρμογών στο ΗΥ
 • Τη χρήση του Excel
 • Την επεξεργασία εικόνας, ήχου, βίντεο
 • Την παρουσίαση εργασιών και πολυμέσων στο powerpoint
 • Τον προγραμματισμό και τη ρομποτική

 Για να βρείτε πρόσθετο υλικό για το μάθημα πηγαίνετε στο μενού αριστερά και επιλέξτε:

 1. Μηνύματα για να παίρνετε παρατηρήσεις η έγγραφα, μπορείτε και εσείς να στέλνετε απαντήσεις η σχόλια
 2. Έγγραφα για να κατεβάσετε υλικό για εξάσκηση και αρχεία 
 3. Σύνδεσμοι για πλοήγηση σε εκπαιδευτικές διαδικτυακές δραστηριότητες
 4. Ασκήσεις για διαδραστικά τεστ επανάληψης
 5. Εργασίες για να ετοιμάσετε και παραδόσετε ατομικές εργασίες

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε ενότητες με δραστηριότητες, όπως φαίνεται παρακάτω

Μην ξεχνάτε να βλέπετε πρώτα τις ανακοινώσεις για την πορεία του μαθήματος , μετά τις ενότητες

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -