Φυσική Α' Λυκείου: Δυνάμεις (Physics-Nikos)

Νίκος Αναστασάκης

Περιγραφή

Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα, (αδράνειας), ο θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής και ο 3ος Νόμος του Νεύτωνα: Οι τρείς βασικοί νόμοι που περιγράφουν την επίδραση των δυνάμεων.  

To μάθημα αποτελείται από τρεις σύγχρονες και τρεις ασύγχρονες ενότητες,

Οι ασύγχρονες δραστηριότητες περιέχουν θεωρία και δραστηριότητες (υποχρεωτικές και πραιρετικές). 

Εκτός απο τις πρώτες, θα πρέπει να ολοκληρώσεις συνολικά και μία τουλάχιστον από τις προαιρετικές δραστηριότητες. 

Μπορείτε να συζητάτε σχετικά με το μάθημα στην επιλογή του μενού "κουβεντούλα"

Το e-mail του καθηγητή σου είναι εδώ

   

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Μαθησιακοί στόχοι
 1. Κατανόηση της φυσικής σημασίας των νόμων των δυνάμεων (ν. Νεύτωνα)
 2. Σύνδεση των νόμων με την ερμηνεία καθημερινών φαινομένων
 3. Εφαρμογή των εξισώσεων σε απλά προβλήματα
 4. Σύνδεση της εφαρμογής των δυνάμεων με την επίδραση στην κίνηση ενός σώματος.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Σύγχρονες δραστηριότητες (ανα ενότητα 1ος, 3ος, θεμελιώδης νόμος μηχανικής). 
 • Ασύγχρονες δραστηριότητες (ανα ενότητα 1ος, 3ος, θεμελιώδης νόμος μηχανικής) ερωτήσεις, ασκάσεις και προαιρετικές δραστηριότητες
 • Προσομοιώσεις
 • Video (και διαδραστικό)
 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο
 • Παρουσίαση pdf
Ομάδα στόχος

Α' Λυκείου

Βιβλιογραφία
Μέθοδοι διδασκαλίας

Σύγχρονη και ασύγχρονη δραστηριότητα

Ενότητες

"Ο νόμος της Αδράνειας"

 

Πριν την ζωντανή σύνδεση θα πρέπει να έχεις διαβάσει στις Σημειώσεις του κεφαλαίου την παρ.2 που αναφέρεται στον νόμο της αδράνειας. 

Κατά την διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης θα έχεις ανοικτό το ηλεκτρονικό βιβλίο των δραστηριοτήτων, στις σελ.: 1,2,3. 

 

Για να συνδεθείς στο online μάθημα, πάτησε το μπλε κουμπί 

 

 blue button

Αφού συμβουλευτείς τις σημειώσεις και τη θεωρία που συνοδεύουν το μάθημα και επισκεφτείς τις σελίδες που προτείνονται,

1. θα απαντήσεις τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2. Η πειραματική δραστηριότητα είναι προαιρετική, είναι όμως απλή και αξίζει να την δοκιμάσεις.   

Πριν την ζωντανή σύνδεση θα πρέπει να έχεις διαβάσει στις Σημειώσεις του κεφαλαίου την παρ.1 που αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις. 

Κατά την διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης θα έχεις ανοικτή το ηλεκτρονικό βιβλίο "Δυνάμεις - Δραστηριότητες μαθήματος" (σελίδες 4,5,6)

 

Για να συνδεθείς στο online μάθημα, πάτησε το μπλε κουμπί 

 

 blue button

Αφού συμβουλευτείς τις σημειώσεις του μαθήματος που επισυνάπτονται σε αυτήν την ενότητα, αλλά επαναλάβεις και αυτές του προηγούμενου μαθήματος, θα κάνεις τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

Α. Οι δυνάμεις γύρω μας (απλές ασκήσεις εμπέδωσης) 

Β. Προαιρετικά: Β1. Την δραστηριότητα με τον αθλητή... Β2. Τις ασκήσεις 1-5 του φυλλαδίου  

 

Πριν την ζωντανή σύνδεση θα πρέπει να έχεις διαβάσει στις Σημειώσεις του κεφαλαίου την παρ.3 που αναφέρεται στον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής. 

Κατά την διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης θα έχεις ανοικτή το ηλεκτρονικό βιβλίο "Δυνάμεις - Δραστηριότητες μαθήματος" (σελίδες 7,8,9)

 

Για να συνδεθείς στο online μάθημα, πάτησε το μπλε κουμπί 

 

 blue button

Η θεωρία της ενότητας βρίσκεται στα αρχεία που συνοδεύουν το μάθημα. Θα τις λάβεις υπόψιν σου και θα κάνεις τις ακόλουθες δραστηριότητες. 

1. Ερωτήσεις σχετικά με την προηγούμενη θεωρία.

2. Τις ασκήσεις 7 κα 9 από το φυλλάδιο των ασκήσεων

3. Προαιρετικά, μπορείς να ασχοληθείς και με την εργαστηριακή δραστηριότητα που προτείνεται.   

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -