Φυσική Α' Λυκείου: Δυνάμεις (Physics_alyk-newton)

Νίκος Αναστασάκης

Περιγραφή

Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα, (αδράνειας), ο θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής και ο 3ος Νόμος του Νεύτωνα: Οι τρεις βασικοί νόμοι που περιγράφουν την επίδραση των δυνάμεων στην μεταφορική κίνηση των σωμάτων.  

To μάθημα αποτελείται από τρεις σύγχρονες και τρεις ασύγχρονες ενότητες,

Οι ασύγχρονες δραστηριότητες περιέχουν θεωρία και δραστηριότητες (υποχρεωτικές και πραιρετικές). 

Εκτός απο τις πρώτες, θα πρέπει να ολοκληρώσεις συνολικά και μία τουλάχιστον από τις προαιρετικές δραστηριότητες. 

Μπορείς να συζητάς σχετικά με το μάθημα, στην επιλογή του μενού "κουβεντούλα"

Το e-mail του καθηγητή σου είναι εδώ

   

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι
 1. Κατανόηση της φυσικής σημασίας των νόμων των δυνάμεων (ν. Νεύτωνα)
 2. Σύνδεση των νόμων με την ερμηνεία καθημερινών φαινομένων
 3. Εφαρμογή των εξισώσεων σε απλά προβλήματα
 4. Σύνδεση της εφαρμογής των δυνάμεων με την επίδραση στην κίνηση ενός σώματος.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Σύγχρονες δραστηριότητες (ανα ενότητα 1ος, 3ος, θεμελιώδης νόμος μηχανικής). 
 • Ασύγχρονες δραστηριότητες (ανα ενότητα 1ος, 3ος, θεμελιώδης νόμος μηχανικής) ερωτήσεις, ασκάσεις και προαιρετικές δραστηριότητες
 • Προσομοιώσεις
 • Video (και διαδραστικό)
 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο
 • Παρουσίαση pdf
Ομάδα στόχος

Α' Λυκείου

Βιβλιογραφία
Μέθοδοι διδασκαλίας

Σύγχρονη και ασύγχρονη δραστηριότητα

Ενότητες

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και το υλικό που την συνοδεύει

Υλικό που θα συνοδεύσει την προσωπική σου μελέτη 

Το δωμάτιο της τηλεδιάσκεψης και το συνοδευτικό της υλικό  

Δραστηριότητες και υλικό που υποστηρίζουν την προσωπική σου μελέτη.

Πληροφορίες και υλικό σχετικά με την τηλεδιάσκεψη της ενότητας

Θα πρέπει να κάνεις κατανομή του χρόνου σου! 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -