Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση μέσω πειραματισμού

Α.Γκινούδη, Μ.Καλαθάκη, Κ. Χαλκιαδάκης, Ν.Αναστασάκης,M.Βιτωράκης, Α.Τσουτσουδάκης, Ε.Δερμιτζάκη, Ε.Γαρεδάκη, Α.Ντρουμπογιάννη, Θ.Παράσχου

Περιγραφή

Η εκπαιδευτική μέθοδος της διερεύνησης συνίσταται στην εισαγωγή μεθοδολογικών βημάτων της επιστημονικής έρευνας στην διδακτική πρακτική. Αποτελεί τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής έρευνας.  

Αποσκοπεί στην εννοιολογική κατανόηση, αλλά και στην άσκηση των μαθητών σε πολλαπλές όψεις της επιστημονικής πρακτικής  (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμό ερευνών, συλλογή ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, πρόταση ερμηνειών κ.λ.π)

Mέσα από την ενεργό συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία  οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση του επιστημονικού εγχειρήματος. 

Οι Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  στη διεύθυνση https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aginoudi

 

 

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Έγγραφα, Οδηγίες διδασκαλίας, παραδείγματα δραστηριοτήτων 

Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων, που ακολουθούν τη μέθοδο της διερεύνησης, εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.   

Ημερολόγιο