Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση μέσω πειραματισμού

SC1150  -  Α.Γκινούδη, Μ.Καλαθάκη, Κ. Χαλκιαδάκης, Ν.Αναστασάκης,M.Βιτωράκης, Α.Τσουτσουδάκης, Ε.Δερμιτζάκη, Ε.Γαρεδάκη, Α.Ντρουμπογιάννη, Θ.Παράσχου

This is the image of course

Η εκπαιδευτική μέθοδος της διερεύνησης συνίσταται στην εισαγωγή μεθοδολογικών βημάτων της επιστημονικής έρευνας στην διδακτική πρακτική. Αποτελεί τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής έρευνας.  

Αποσκοπεί στην εννοιολογική κατανόηση, αλλά και στην άσκηση των μαθητών σε πολλαπλές όψεις της επιστημονικής πρακτικής  (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμό ερευνών, συλλογή ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, πρόταση ερμηνειών κ.λ.π)

Mέσα από την ενεργό συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία  οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση του επιστημονικού εγχειρήματος. 

Οι Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  στη διεύθυνση https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aginoudi

 

 

Ενότητες

Ημερολόγιο

Προθεσμία
Γεγονός μαθήματος
Γεγονός συστήματος
Προσωπικό γεγονός

Ανακοινώσεις

Όλες...