Ασκήσεις και Εργασίες, στο περιβάλλον "η-τάξη" (etest)

Νίκος Αναστασάκης, Κωστής Χαλκιαδάκης

Περιγραφή

Η χρήση των εργαλείων αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της πλατφόρμας "η-τάξη" (e-class), μπορεί να βοηθήσει στην βαθμολόγηση, αλλά κυρίως στην αυτοαξιολόγηση, στην άμεση ανατροφοδότηση και στην αλληλεπίδραση των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο.

Επιπλέον, τα οφέλη και για τον εκπαιδευτικό είναι σημαντικά:

  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • 'Αμεσα στατιστικά και συγκέντρωση αποτελεσμάτων
  • Δημιουργία εύχρηστου, προσωπικού αλλά και διαμοιραζόμενου αποθετηρίου ερωτήσεων
  • Καλύτερη διαχείρηση του σύγχρονου μέρους του μαθήματος (τηλεδιάσκεψη)

 

 

Επικοινωνία

 

 Icons at & www.pngwing.com  &  www.flaticon.com  

    

 
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι
  • Χρήση του "εργαλείου" Ασκήσεις του e-class  
  • Κατανόηση των επιλογών της άσκησης (διάρκεια, κατανομής βαθμολογίας, είδος ερώτησης κλπ.)
  • Δημιουργία & χρήση τράπεζας ερωτήσεων διαβαθμιζόμενης δυσκολίας
  • Υλοποίηση "τεστ" για online & offline αξιολόγηση.      
Περισσότερα
Βιβλιογραφία

Λιοναράκης, Α., & Σπανακά, Α. (2010). H Βελτιωτική Αξιολόγηση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 195-200. doi:https://doi.org/10.12681/jode.9760

Μανωλάκος, Π. (2010). Η αξιολόγηση του Μαθητή. Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 1 . ISSN 1792-7587.  Online Document

Ενότητες

  Περιγραφή, δυνατότητες, σημειώσεις 

 

  Το εργαλείο για την ανάθεση εργασίας ανοιχτού τύπου.

 

  Παραδείγματα ασκήσεων & εργασιών 

 

  Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που παρέχει η "η-τάξη"

 Ομοιότητες, διαφορές ασκήσεων / εργασιών

 

 Εξάσκηση στην δημιουργία ερωτήσεων, ασκήσεων, τεστ, εργασιών στο σπίτι 

 

    Χρήσιμα λογισμικά, τεχνικές, εισαγωγή συμβόλων κ.α.. 

 

Προτάσεις και παρατηρήσεις στο μάθημα...

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -