Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού, για ασύγχρονη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (eyexae)

Νίκος Αναστασάκης

Περιγραφή

Το μάθημα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, που διοργανώθηκαν απο το ΠΕΚΕΣ Κρήτης και υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2020. Περιλαμβάνει:

 • Σύνδεσμο και υλικό για την ζωντανή διασύνδεση (τηλεδιάσκεψη) των επιμορφούμενων.
 • Βασικές αρχές για την δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού (Ε.Υ.) με την μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξ.Α.Ε.).
 • Ανάδειξη και περιγραφή βασικών "εργαλείων" της πλατφόρμας "e-class" ("η-τάξη") και σύνδεση τους με τις αρχές δημιουργίας Ε.Υ. 
 • "καλές πρακτικές" και παραδείγματα σχετικά με την εκπαιδευτικού υλικού
 • Δραστηριότητες σχετικές με την δημιουργία Ε.Υ.

Περισσότερα, στις "πληροφορίες" του μαθήματος


Επικοινωνία

 

 Icons made by Freepik from www.flaticon.com

        

CC - Αναφορά Δημιουργού
Ομάδα στόχος

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Διάρκεια

2 ώρες σύγχρονης διαδικασίας 

περίπου 4-5 ώρες ασύγχρονης διαδικασίας

 

Μαθησιακοί στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι:   

 • Θα γνωρίσουν βασικές αρχές της δημιουργίας Ε.Υ. για εξ.Α.Ε.
 • Θα μάθουν τεχνικές για να μετασχηματίζουν κατάλληλα και να χρησιμοποιούν υπάρχον υλικό, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.    
 • Θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που προσφέρει το περιβάλλον e-class για την δημιουργία Ε.Υ. σύμφωνα με τις αρχές της εξΑΕ.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, που διοργανώθηκαν απο το ΠΕΚΕΣ Κρήτης και υλοποιούνται τον Νοέμβριο 2020. Περιλαμβάνει:

 • Σύνδεσμοι και υλικό για την ζωντανή διασύνδεση (τηλεδιάσκεψη) των επιμορφούμενων.
 • Βασικές αρχές για την δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού (Ε.Υ.) με την μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξ.Α.Ε.).
 • Ανάδειξη και περιγραφή βασικών "εργαλείων" της πλατφόρμας "e-class" ("η-τάξη") και σύνδεση τους με τις αρχές δημιουργίας Ε.Υ. 
 • "Καλές πρακτικές" και παραδείγματα σχετικά με την εκπαιδευτικού υλικού
 • Δραστηριότητες σχετικές με την δημιουργία Ε.Υ.
Ανοικτά μαθήματα για την εξΑΕ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αναστασιάδης, Π. & Σπαντιδάκης, Ι. (2016). Διαδικτυακά Περιβάλλοντα για τους μαθητές της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Διασπορά: Βασικές αρχές σχεδιασμού. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(3A), Article 3A. https://doi.org/10.12681/icodl.603

Κουτσούμπα, Μ. (2016). Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση. Σχεδιασμός & ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, ΕΑΠ. https://tinyurl.com/y58257rq

Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού (Α. Λιοναράκης, Επιμ.). Προπομπός. https://tinyurl.com/y6oa4azw

Λιοναράκης, Α., & Σπανακά, Α. (2010). H Βελτιωτική Αξιολόγηση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 195–200. https://doi.org/10.12681/jode.9760

Χουλιάρα, Ξ., Λιοναράκης, Α., & Σπανακά, Α. (2016). Η έννοια της πολυμορφικότητας στο εξΑΕ διδακτικό υλικό: Θεώρηση, σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6(1Α), Article 1Α. https://doi.org/10.12681/icodl.767

Holmberg, B. (2002). Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Θεωρία & Πράξη (1η έκδ.). Έλλην. 

Ενότητες

Τηλεδιάσκεψη μαθήματος.

 

Η δομή του περιεχομένου έχει τα χαρακτηριστικά Ε.Υ. για εξΑΕ. Έτσι, η μορφή και ο τρόπος παρουσίασής του μπορούν να αποτελέσουν και παράδειγμα επιμορφωτικού υλικού για ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία*.

*Το μέγεθός του αντιστοιχεί σε μια διδακτικής ενότητας (άρα σε πολλά διδακτικά αντικείμενα)       

συμβουλές, προτάσεις, δομή

Αναφορά σε δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον μάθησης (LMS): "η-τάξη"

Περιληπτικά, οι σημαντικές αρχές για την δόμηση του  υλικού

Δραστηριότητες εμπέδωσης και εξάσκησης στα προηγούμενα.

Παραπομπές σε σελίδες έτοιμων μαθημάτων

...στο κλείσιμο, o αναστοχασμός είναι απαραίτητος

Ημερολόγιο