ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

HEALTH173  -  ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΣΤΡΙΤΗ

No available

Η Παθολογία είναι η η επιστήμη της Ιατρικής που μελετά τους μηχανισμούς και τους παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση μιας ασθένειας, ποιές είναι οι εκδηλώσεις της, η εξέλιξή της κσι η αντιμετώπισή της.

Ενότητες

Ημερολόγιο

Προθεσμία
Γεγονός μαθήματος
Γεγονός συστήματος
Προσωπικό γεγονός

Ανακοινώσεις

Όλες...
  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -