Ο.Λ.Τ.Ε

Βασίλης Ηλιάδης

Περιγραφή

Ο Τουρισμός αποτελεί μια σημαντικότατη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και επίσης αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσόμενη βιομηχανία.

Η χώρα μας είναι μια από τις πιο προνομοιούχες τουριστικές περιοχές του κόσμου, μια και διαθέτει αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών (πολιτιστική, αρχαιολογική, φυσική και καλλιτεχνική κληρονομιά). Ο Τουρισμός λοιπόν συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος και απασχολεί σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού.

Η θέση των τουριστικών γραφείων στο τουριστικό κύκλωμα είναι καθοριστική και η λειτουργία των μεγάλων τουριστικών γραφείων αποτελεί ρυθμιστή της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -