ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κατερίνα Μπόσιακα

Περιγραφή

Στο μάθημα γίνεται αναφορά στην έννοια της ποιότητας κατά τις ανάγκες του καταναλωτή και τη διαχείρηση αυτής.Επίσης στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος,ποιά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νωπού γάλακτος.Τέλος μαθαίνουμε τους τρόπους επεξεργασίας αυτού ώστε το προιόν να είναι έτοιμο προς κατανάλωση. 

Κωδικός: SC273
Κατηγορία Μαθημάτων: Θετικές Επιστήμες

Ενότητες

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται τα κρίσιμα σημεία επεξεργασίας νωπού γαλακτος ,ώστε να ειναι ποιοτικά ικανό για κατανάλωση.

ορισμός της ποιότητας για τις ανάγκες του κατανάλωτη και διαχείρηση αυτής

αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική ποιότητα του γαλακτοκομικών προιόντων

τρόποι επεξεργασίας του γάλακτος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -