Ο κύκλος του νερού

Ειρήνη Τσάκωνα

Περιγραφή

 Τα παιδιά (νήπια-προνήπια) έρχονται σε επαφή με το φυσικό φαινόμενο του κύκλου του νερού.

Ενότητες

 

Παιδί και φυσικό περιβάλλον:

 • Αφίσα με τον κύκλο του νερού
 • Παρουσίαση για κατανόηση εννοιών:εξάτμιση, συμπύκνωση, υγροποίηση και συγκέντρωση
 • Εκτέλεση πειραμάτων από 3 ομάδες παιδιών
 • Βίντεο κατανόησης-παρατήρησης του κύκλου του νερού

 • Ακρόαση παραμυθιού
 • Αντιστοίχιση λέξης-εικόνας με "σύρε κι άσε"
 • Παιχνίδι "σωστό-λάθος"

 

 • Τα παιδιά μετρούν, απαριθμούν και γράφουν αριθμούς.

 • Τα παιδιά ζωγραφίζουν-χρωματίζουν τον κύκλο του νερού.
 • Τραγούδι_μουσική: Μια μικρή νεροσταγόνα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -