Αιολική και ηλιακή ενέργεια

Ελένη Παναγιώτου

Περιγραφή

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Ενότητες

Ο ήλιος και οι επιδράσεις του, θετικές και αρνητικές.

Ο αέρας και οι επιδράσεις του, θετικές και αρνητικές.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -